VOORDELEN VOOR SPONSOREN

Kaaspop heeft de ANBI-status

Stichting Kaaspop heeft een culturele ANBI-status. Dit heeft meerdere belastingtechnische voordelen voor schenkers. De belangrijkste hiervan, is dat deze hun schenkingen aan het festival kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een multiplier van 125% voor particulieren en 150% voor bedrijven. Om deze reden wordt het aantrekkelijker om een schenking te doen aan het festival.

Gegevens Stichting Kaaspop i.v.m. de ANBI status.

1 Naam: Stichting Kaaspop.  www.kaaspop.nl
2 RSIN: 850367645
3 postadres: Lingerzijde 26, 1135 AR Edam
4 Doelstelling Kaaspop: De stichting heeft als doel om jaarlijks een muziekfestival te organiseren in de Gemeente Edam-Volendam. De programmering  is gericht op alle inwoners dus voor bezoekers van 4 jaar t/m 80+. We vinden het als organisatie belangrijk dat we samenwerking zoeken met allerlei culturele lokale organisaties. Zij bepalen mede het programma aanbod op het festival.
5 Hoofdlijnen Beleidsplan:  <Deze info volgt nog>
6 Bestuur Stichting Kaaspop
Voorzitter: Bert Jan Wissink
Secretaris: Suze Visser
Penningmeester: Herke Kaandorp
7 Beloningsbeleid: Kaaspop wordt georganiseerd door vrijwilligers en bestuursleden die geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
8 Uitgeoefende activiteiten 2020: in verband met Covid zijn alle activiteiten afgelast.
9  De financiële verantwoording gaat over ten minste het laatste boekjaar en moet bestaan uit:

  • de balans (2017-2019)
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting:  <Deze info volgt nog>

Facebooktwitterpinterestmail
twitterinstagram